© Copyright 2020 - Universiteti Marin Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:info@umb.edu.al

Fakulteti i Shkencave Sociale, Turizmit dhe Sportit

Dr. Robert GJEDIA
Dr. Robert GJEDIA
Pedagog

Përgjegjës i komanduar e Departamentit të Shkencave të Edukimit dhe Trajnimit Profesional

Dr. Alfons HARIZAJ
Dr. Alfons HARIZAJ
Pedagog

Departamenti i Shkencave të Edukimit dhe Trajnimit Profesional

Dr.Elona MEHMETI
Dr.Elona MEHMETI
Pedagog

Departamenti i Shkencave të Edukimit dhe Trajnimit Profesional

Msc. Erion MUÇA
Msc. Erion MUÇA
Pedagog

Departamenti i Shkencave të Edukimit dhe Trajnimit Profesional

Msc Ilia Kuro
Msc Ilia Kuro
Pedagog

Departamenti i Shkencave të Edukimit dhe Trajnimit Profesional

Msc. Aida HUDHRI
Msc. Aida HUDHRI
Pedagoge

Departamenti i Shkencave të Edukimit dhe Trajnimit Profesional

Msc. Blerina HOXHA
Msc. Blerina HOXHA
Pedagoge

Departamenti i Shkencave të Edukimit dhe Trajnimit Profesional

Dr. Artan POGONI
Dr. Artan POGONI
Pedagog

Përgjegjës i komanduar e Departamentit të Edukimit Fizik dhe Sporteve
 

Prof. Dr. Lluka HEQIMI
Prof. Dr. Lluka HEQIMI
Pedagoge

Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve

Prof.As. Dr. Bujar KASMI
Prof.As. Dr. Bujar KASMI
Pedagog

Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve

Msc. Ilia KURO
Msc. Ilia KURO
Pedagog

Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve

Msc. Silvana DELIA
Msc. Silvana DELIA
Pedagoge

Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve

Msc. Astrit HAFIZI
Msc. Astrit HAFIZI
Pedagog

Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve

Msc. Enkelejda BRAHO
Msc. Enkelejda BRAHO
Pedagoge

Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve

Msc. Qatip BARA
Msc. Qatip BARA
Pedagog

Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve

Msc. Andrea TROJA
Msc. Andrea TROJA
Pedagog

Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve

Msc. Pavli KARAJA
Msc. Pavli KARAJA
Pedagog

Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve

Dr. Keida NUHU
Dr. Keida NUHU
Pedagoge

Përgjegjëse e komanduar e Departamentit të Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit

Prof.As. Dr. Gavrosh KAVAJA
Prof.As. Dr. Gavrosh KAVAJA
Pedagog

Departamenti i Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit

Dr. Floriana PAZARI
Dr. Floriana PAZARI
Pedagog

Departamenti i Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit

Dr. Elda MAMOÇI
Dr. Elda MAMOÇI
Pedagoge

Departamenti i Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit

Msc. Esmeralda HASANAJ
Msc. Esmeralda HASANAJ
Pedagoge

Departamenti i Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit

Msc. Marvi KRISTO
Msc. Marvi KRISTO
Pedagoge

Departamenti i Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit

Msc. Holtion ORHANI
Msc. Holtion ORHANI
Pedagog

Departamenti i Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit

Dr. Lejda ABAZI
Dr. Lejda ABAZI
Pedagoge

Përgjegjëse e komanduar e Departamentit të Shkencave të Sjelljes dhe Shëndetit

Prof. Dr. Lluka Heqimi
Prof. Dr. Lluka HEQIMI
Pedagog

Departamenti i Shkencave të Sjelljes dhe Shëndetit

Prof. Dr. Ilia MAZNIKU
Prof. Dr. Ilia MAZNIKU
Pedagoge

Departamenti i Shkencave të Sjelljes dhe Shëndetit

Dr. Migena KAPLLANAJ
Dr. Migena KAPLLANAJ
Pedagoge

Departamenti i Shkencave të Sjelljes dhe Shëndetit

Dr. Eneida FRASHËRI
Dr. Eneida FRASHËRI
Pedagoge

Departamenti i Shkencave të Sjelljes dhe Shëndetit

Prof. Dr. Dhimitraq STRATOBËRDHA
Prof. Dr. Dhimitraq STRATOBËRDHA
Pedagog

Departamenti i Shkencave të Sjelljes dhe Shëndetit

Msc. Dorian META
Msc. Dorian META
Pedagog

Departamenti i Shkencave të Sjelljes dhe Shëndetit

Msc. Kris MUHAJ
Msc. Kris MUHAJ
Pedagog

Departamenti i Shkencave të Sjelljes dhe Shëndetit

REGJISTROHU NË NEWSLETTER