• 03 Korrik 2024

Diplomimi i studentëve të programit master i shkencave “Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte"

Më shumë
Diplomimi i studentëve të programit master i shkencave “Mësuesi në Edukim Fizik dhe Sporte
“OPEN DAY” ME DEPARTAMENTIN E “EDUKIMIT FIZIK DHE SPORTE”
  • 29 Maj 2024

“OPEN DAY” ME DEPARTAMENTIN E “EDUKIMIT FIZIK DHE SPORTE”

Më shumë
  • 21 Maj 2024

Kampionati i Basketbollit në Universitetin Barleti

Më shumë
Kampionati i Basketbollit në Universitetin Barleti
GJIMNAZI “MJESHTËRIA SPORTIVE” VIZITË NË UNIVERSITETIN BARLETI
  • 17 Maj 2024

GJIMNAZI “MJESHTËRIA SPORTIVE” VIZITË NË UNIVERSITETIN BARLETI

Më shumë

Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve

DEFS është pjesë e Fakultetit të Shkencave Sociale, Turizmit dhe Sportit. Për vetë objektin e aktivitetit dhe ne perputhje me vizionin e tij, DEFS ka një lidhje dhe marrdhënie të ngushtë me Departamentet e të këtij Fakulteti dhe ndervepron me Departamentet e Qendrat e tjera ne UniBa per te permbushur misionin e vendosjes se sportit ne qender te zhvillimit te qendrueshem social – ekonomik – mjedisor. Qasja ndersektoriale dhe integrimi e bashkepunimi eksperteve tane te fushave te ndryshme sjellin nje risi ne menyren sesi ne studiojme sportin dhe pregatisim studentet tane ne nje realitet ne ndryshim e zhvillim te vazhduar.

Rregullore e Departamentit të Edukimit Fizik dhe Sporteve (PDF)

Platforma e Punësimit e DEFS e integruar në UniBa ka për qëllim lehtësimin në hyrjen e botës së punës të të sapo diplomuarve dhe promovimin e kërkesave për punë në institucione arsimore shteterore apo private, ne kompanit te ndryshme, organizata si dhe shoqata me karakter rekreativo sportiv.

  • Mesues te Edukimit Fizik te ciklit parauniversitar
  • Trainer ne sportin profesionist
  • Trainer per fitness dhe rekreacion
  • Lifeguard
  • Staf akademik
  • Personal trainer

DEFS synon afirmimin e tij në panoramën kombëtare të edukimit si një institucion cilësor,që ka si vizion pergatitjen e specialisteve EFS, të kompletuar, të aftë për të përballuar dhe fituar sfidat aktuale të profesonit të mësuesit, trajnerit, instruktorit të fitnesit-rekreacionit, nutricionist dhe specialist te shendetit në Shqipëri dhe jashtë saj.

Si një sektor me zhvillim instensiv siç është sporti, kërkesa e tregut kombëtar është një mundësi shumë e mirë për të zhvilluar një kurrikul moderne, aplikative, cilësore.Qëllimi-të ofrojë një diplomë polivalente, punësimin e njëkohëshëm në aktivitete interesante që përfshijnë edukimin, rekreacionin, sportin elitar, mirëqënien dhe turizmin sportiv.

DEFS ka si objektiva strategjikë te vere studentin ne qender te aktivitetit te saj, te promovoje nje ekosistem per ngritjen e bizneseve te reja ne sport si dhe te kthehet ne nje Departament sipermarres, inovator duke mare persiper edhe risqet.Ne focus, lidhja efektive e studimeve për EFS me aspektin aplikativ të veprimtarisë akademike të DEFS.

DREJTIMET KRYESORE TË AKTIVITETIT

Shkencat sportive përfshijnë studimin e lëvizjes njerëzore, stërvitjen dhe përfitimet shëndetësore të aktivitetit fizik. Ai shqyrton shumë aspekte që lidhen me mirëqenien tonë të përgjithshme, të tilla si ushqimi, mekanizmat e lëvizjes, performanca optimale gjatë stërvitjeve, kufijtë fizikë të trupit të njeriut, etj.

Një kurrikul tipike e Shkencave Sportive përfshin lëndë si Ushqyerja, Shëndeti dhe Sëmundjet, Forca dhe Kondicionimi, Psikologjia Sportive, Parandalimi i Lëndimeve Sportive, Anatomia Funksionale, Analiza e Performancës, Lëvizja Njerëzore, Ushtrimet Levizore, etj.

Ne bashkepunim me Departamentin e Shkencave të Edukimit dhe Trajnimit Profesional, Shkencat sportive kërkon t'u përgjigjet pyetjeve të tilla si: Si funksionojnë trupat tanë nën stresin e shkaktuar nga lëvizjet intensive fizike? Cilat lloje të ushtrimeve janë më efektive për rritjen e muskujve apo rritjen e qëndrueshmërisë? Si t'i ndihmoni atletët të arrijnë potencialin e tyre maksimal pa u lënduar? Cili është ndikimi fizik dhe mendor i një stili jetese sedentare?

Ne bashkepunim me Departamentin e Ekonomisë, Sipërmarrjes dhe Financës, Nga futbolli te moda, koncertet te panairet – ngjarjet live formësojnë botën dhe kanë një rëndësi të madhe ekonomike. Menaxhimi i Sporteve: agjencitë e marketingut dhe komunikimit sportiv, federatat sportive dhe komitetet organizuese të ngjarjeve sportive. Menaxhimi i ngjarjeve: agjencitë e ngjarjeve, qendrat e ngjarjeve dhe konferencave, qendrat rekreative, marketingu i korporatave, departamentet e sponsorizimit dhe ngjarjeve.

Ne bashkepunim me Departamentin e Shkencave të Aplikuara dhe Kompjuterike, Ju do të shqyrtoni se si industria e sportit po përqafon në mënyrë aktive teknologjitë dixhitale për të përmirësuar performancën dhe për të tundur praktikat e lodhura dhe të tepërta të biznesit, duke fituar një kuptim kritik të internetit në celular dhe teknologjive më të fundit cloud, me një theks të veçantë në aplikacionet e resë mediatike që kalojnë në internetin celular. platformat.

Ne bashkepunim me Fakultetin e Shkencave Mjekësore, Sporti luan një rol jetik në përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm dhe në reduktimin e ndikimit të shumë kushteve të tjera të lidhura me shëndetin. Ushtrimet e rregullta dhe angazhimi në sport janë thelbësore për të qëndruar në formë fizike dhe mendore. Aktivitetet sportive ndihmojnë në trajtimin e çështjeve të peshës dhe obezitetit dhe luajnë një rol të rëndësishëm në parandalimin ose reduktimin e ndikimit të shumë kushteve të tjera të lidhura me shëndetin.

Ne bashkepunim me Departamentin e Shkencave të Sjelljes dhe Shëndetit, Qellimi yne paresor është qe të gjithë - pavarësisht nga mosha, gjinia, origjina dhe besimi i tyre - mund të marrin pjesë në aktivitetet dhe eventet sportive pa ndonjë fokus në rezultate, performancë dhe lojë. Promovojme dhe organizojme aktivitete sportive që sigurojnë shëndetin mendor dhe fizik - si parandalues ashtu edhe rekreativ dhe luftojnë dëmtimet dhe sëmundjet. Fokusi parësor i aktiviteteve tona sportive është gëzimi per aktivizimin fizik me shpiri pozitiv.

Ne bashkepunim me Departamentin e Turizmit, Mikpritjes dhe Rekreacionit, Një mënyrë jetese aktive jep një kontribut pozitiv në mirëqenien, kohezionin social dhe prosperitetin ekonomik në qytete. Megjithatë, aktualisht qytetet sfidohen nga e kundërta: rritja dramatike e shpeshtësisë dhe kostos së sëmundjeve për shkak të stilit të jetesës së ulur dhe përjashtimit social.

PROGRAMET E STUDIMIT

Departamenti i Edukimit Fizik dhe Sporteve në UniBa vjen me katër programe studimi:

Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademike, me ngarkesë 180 kredite. Programet e integruara janë 300 ose 360 kredite dhe kohëzgjatja normale është 5 ose 6 vite akademike.

Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave janë 2 vite akademike dhe me ngarkesë 120 kredite.

Master Profesional

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master Profesional janë me 1 ose 2 vite akademike dhe me ngarkesë 60 ose 120 kredite.

* : Programi i integruar 5-vjeçar "Master i Shkencave", **: Në procesin e Licencimit pranë MinistrisëLINJAT PROGRAMORE-SEKTORET E NDËRLIDHUR

Kohezioni Social dhe Te Drejtat e Njeriut ne bashkepunim me Dep te tjera ne UniBa. Deklarata e të Drejtave të Njeriut, viti 1948, është vendosur si gur themeli i qytetërimit modern. Si organizatë synimi ynë është të promovojmë tolerancën, respektin, dialogun ndërkulturor dhe integrimin me mjetet e sportit. Të drejtat e grupeve të margjinalizuara.

Sporti një mjet i fuqishëm, bashkon njerëzit në nivele ndërkombëtare, kombëtare, rajonale.Diversiteti në sport promovon kreativitet, perspektiva unike dhe mundësi të reja. Sporti eksploron se si raca,gjinia,klasa shoqërore dhe aftësia e një individi interpretohen përmes një lente sociale.

Qëndrueshmëria e infrastrukturave sportive është sfidë e madhe. Rritja e ndërgjegjësimit për rëndësinë e adoptimit të praktikave të qëndrueshme në menaxhimin dhe në ndërtimin e objekteve sportive nuk përputhet gjithmonë me aftësinë aktuale të menaxherëve dhe pronarëve të objekteve.

Qëllimi është të organizohet një projekt rreth temës së formimit profesional në industrinë/biznesin e produktit sportiv. Kjo do të përfshijë një hartë për të identifikuar metodat aktuale arsimore dhe elementët e saj strukturorë kryesorë në industrinë sportive në të gjithë vendin.

REGJISTROHU NË NEWSLETTER