© Copyright 2022 - Universiteti Marin Barleti - Tiranë.
Të Gjitha Të Drejtat Të Rezervuara

Cel: +355 69 20 62 086 / +355 69 20 41 222
Email:[email protected]

Fakulteti i Shkencave Sociale, Turizmit dhe Sportit

Departamenti i Shkencave të Sjelljes dhe Shëndetit

Departamenti i Shkencave të Sjelljes dhe Shëndetit ka si mision përcjelljen e dijevedhe aftësimin praktik të studentëve në funksion të rritjes sëmirëqënies bio-psiko-sociale të individit. Departamenti ofron 4 programe përfshi: Bachelor në Psikologji, Bachelor në Punë Sociale, Programinme karakter Profesional 2 vjeçar “Operator dhe Këshillues në përkujdesjen shëndetësore” si dhe programin e ciklit të dytë, Master i Shkencave në Psikologji Shkollore dhe Zhvillimi. Programet e studimit i përgjigjen plotësisht nevojave të tregut,duke formuar profesionistë të shëndetit mendor, përkujdesjes sociale dhe kujdesit shëndetësor, të cilët janë plotësisht të aftë për tu përballur me sfidat e profesionit. Puna e departamentit është fokusuar thellësisht mbi kërkimin shkencor duke mbështetur dhe konsoliduar punën kërkimore të stafit dhe studentëve, si dhe përfshirjen në projekte aplikative.Departamenti ka ndërtuar një rrjet të gjerë partneritetesh me institucione publike e private për realizimin e praktikave mësimore, duke u dhënë mundësi studentëve të integrohen gradualisht në tregun e punës. Së fundmi pjesë e rëndësishme dhe e pandashme e funksionimit të departamentit janë aktivitetet e shumta, përfshi leksione të hapura, aktivitete extrakurrikulare, aktivitete në kuadër të klubit studentor të psikologjisë, trajnime në kuadër të Akademisë të Mirëqënies, Shëndetit dhe Sportit etj.
Seminar:
  • 06 Dhjetor 2021

Seminar: "Gjuha e urrejtjes rracore"

Më shumë
  • 22 Nëntor 2021

Vizitë studimore në kuadër të praktikave profesionale

Më shumë
Vizitë studimore në kuadër të praktikave profesionale
Takim informues
  • 18 Nëntor 2021

Takim informues

Më shumë
  • 13 Korrik 2021

Trajnim në kuadër të akreditimit të programeve të studimit

Më shumë
Trajnim në kuadër të akreditimit të programeve të studimit
Klubi i Vullnetarëve
  • 08 Korrik 2021

Klubi i Vullnetarëve

Më shumë
Diploma Bachelor

Programet e ciklit të parë të studimeve Bachelor janë 3 vite akademikë, me ngarkesë 180 kredite.

Diploma Profesionale

Programet me karakter profesional shtrihen në 2 vite akademike pas arsimit të mesëm të lartë, me ngarkesë 120 kredite.

Diploma Master Shkencor

Programet në ciklin e dytë të studimeve Master i Shkencave shtrihen në 2 vite akademike, me ngarkesë 120 kredite.REGJISTROHU NË NEWSLETTER